Angielski

Angielski

Dbamy oto aby zapewnić jak najwyższy poziom nauki języka obcego w naszym przedszkolu i żłobku. Każda grupa przedszkolna prowadzona jest przez zespół polsko oraz anglojęzycznych wychowawców, którzy również w żłobku prowadzą lekcje angielskiego dwa razy w tygodniu. Są nimi wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele języka angielskiego polskiego pochodzenia, jak i nauczyciele Native Speaker.

U nas nauka języka angielskiego opiera się na dwóch filarach:
1. Metodzie immersji językowej.
2. Dedykowanych zajęciach językowych, które odbywają się codziennie w każdej grupie przedszkolnej i dwa razy w tygodniu w grupie żłobkowej.

Używana przez naszych wychowawców metoda immersji językowej, czyli zanurzenia w języku, polega na tym, że Dzieci w naszym przedszkolu są ciągle otoczone językiem angielskim, w każdej sytuacji życiowej. Dzięki temu, Dzieci osłuchując się każdego dnia z różnymi, codziennymi zwrotami, bardzo szybko zaczynają rozumieć kierowane do nich komunikaty w języku angielskim.

Każda grupa przedszkola bierze ponad to udział w codziennych zajęciach językowych, prowadzonych przez wychowawcę anglojęzycznego. Zajęcia oparte są o program łączący podstawę programową i autorski program językowy, przygotowany specjalnie na potrzeby naszego przedszkola przez metodyka języka angielskiego.

Ambitny program językowy zakłada rozwijanie najważniejszych umiejętności językowych już od jak najmłodszych lat, takich jak:
1. Komunikacja ustana.
2. Rozumienie ze słuchu.

Dzieci w atrakcyjny i przyjemny sposób, podczas zajęć pełnych językowych zabaw ruchowych TPR, piosenek, rymowanek i gier, poznają słownictwo i struktury językowe z wybranych tematów.

Ponad to nauczanie języka angielskiego w najstarszej grupie przedszkolnej jest poszerzone o Brytyjski Program Wczesnej Nauki Czytania i Pisania Jolly Phonics.

Nauka języka podczas zajęć językowych jest urozmaicana poprzez wykorzystanie takich metod nauki jak Storytelling, Drills czy Arts and Crafts, a także poprzez przygotowywanie krótkich występów w języku angielskim.

Dla naszego przedszkola, bardzo ważnym elementem nauki języka angielskiego jest budowanie u Dzieci świadomości kulturowej.

Nasz program nauczania w grupach przedszkolnych obejmuje organizację dni specjalnych, czyli rozszerzonych zajęć językowych poświęconych kulturze i tradycjom krajów anglojęzycznych. Podczas eventów kulturowych Dzieci biorą udział w grach i zabawach językowych poświęconych tematyce danego święta lub wydarzenia kulturalnego. Corocznie organizujemy spotkania dla Dzieci z okazji Halloween, Pumpkin Day, Thanksgiving Day, St. Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, American Day czy British Day.