Żłobek

Żłobek

Muzyczny Żłobek Lalibam istnieje od 13 lat, zrodzony z troski o pełen harmonii rozwój dzieci. Naszym celem jest stworzenie otoczenia wspierającego, w którym maluchy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności pod czujnym okiem wrażliwej kadry i otoczenia przyjaznego dla dzieci.

W Żłobku Lalibam priorytetem jest indywidualne podejście do każdego dziecka, śledzenie jego potrzeb i zainteresowań. Dzięki temu, codziennie dzieci rozwijają się emocjonalnie, poznawczo i społecznie, tworząc swoją własną ścieżkę rozwoju.

Nasza placówka mieści się w przestronnej willi na Żoliborzu, zapewniając dzieciom bezpieczne i przyjazne miejsce do odkrywania świata. Codziennie maluchy uczestniczą w różnorodnych aktywnościach, takich jak zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, sensoryczne czy taneczne. Nie zapominamy także o codziennych spacerach oraz zabawach na naszym placu zabaw, które są niezmiernie ważne dla zdrowego rozwoju dzieci.

Grupa w Żłobku Lalibam jest kameralna, składająca się z maksymalnie 10 dzieci, co umożliwia indywidualną opiekę, przez dwóch opiekunów, psycholog oraz logopedę, którzy razem tworzą spójny zespół dbający o wszechstronny rozwój każdego malucha.

Zapraszamy do Muzycznego Żłobka Lalibam, gdzie każde dziecko może odkryć radość nauki i rozwijania się w atmosferze pełnej zrozumienia, miłości i szacunku.

W ramach opieki w naszym Żłobku, zapewniamy również każdemu dziecku bezpłatne, przesiewowe badanie logopedyczne oraz pisemną opinię neurologopedy z możliwością rozpoczęcia terapii na terenie Placówki.

Abonament obejmuje wszystkie zajęcia odbywające się w LaliBam min. Musical Babies, zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona, zajęcia umuzykalniające metodą Colourstrings, zajęcia wg. programu LaliBam (aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, bajkoterapia, muzykoterapia, rytmika, zajęcia "ja i książka", zajęcia plastyczne i zajęcia z elementami sensoryki) oraz obserwację i pomoc psychologiczną.

Poniższe kwoty są pomniejszane o kwotę 400 zł w przypadku korzystania z dofinansowania ZUS (+400)

Cennik
Opłata rekrutacyjna700 zł
Czesne/miesiąc (7.30 - 17.30)2390 zł (5% zniżki na rodzeństwo)
Czesne/miesiąc (7.30 - 14.30)2090 zł
Wyżywienia/dzień dietyw zależności od diety