Wpisowe 1300 PLN
Czesne/miesiąc (7.30 - 17.30) 1990 PLN (5 % zniżki na rodzeństwo)
Czesne/miesiąc (7.30 - 14.30) 1790 PLN

Jedzenie/dzień

diety 

w zależności o  od diety

Abonament obejmuje wszystkie zajęcia odbywające się w LaliBam min. Musical Babies, zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona, zajęcia umuzykalniające metodą Colourstrings, zajęcia wg. programu LaliBam (aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, bajkoterapia, muzykoterapia, rytmika, zajęcia "ja i książka", zajęcia plastyczne i zajęcia z elementami sensoryki) oraz obserwację i pomoc psychologiczną.

W ramach opieki w naszym Żłobku, zapewniamy również każdemu dziecku bezpłatne, przesiewowe badanie logopedyczne oraz pisemną opinię neurologopedy z możliwością rozpoczęcia terapii na terenie Placówki.

Dodatkowo proponujemy:

 

  
1 godzina w godzinach 7.30 - 17.30 35 PLN
1 dzień 7.30 - 17.30 140 PLN
Opiekę nocną 18.00 - 7.00 320 PLN
   
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna 30 min 40 PLN 

Nr konta: ING Bank Śląski nr 64 1050 1025 1000 0090 9035 6750