Wpisowe 1500 PLN
Czesne/miesiąc (7.30 - 17.30) 2390 PLN (5 % zniżki na rodzeństwo)
Czesne/miesiąc (7.30 - 14.30) 2090 PLN

Wyżywienie/dzień

diety 

w zależności o  od diety

Powyższe kwoty są pomniejszane o kwotę 400 zł w przypadku korzystania z dofinansowania ZUS (+400)

Abonament obejmuje wszystkie zajęcia odbywające się w LaliBam min. Musical Babies, zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona, zajęcia umuzykalniające metodą Colourstrings, zajęcia wg. programu LaliBam (aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, bajkoterapia, muzykoterapia, rytmika, zajęcia "ja i książka", zajęcia plastyczne i zajęcia z elementami sensoryki) oraz obserwację i pomoc psychologiczną.

W ramach opieki w naszym Żłobku, zapewniamy również każdemu dziecku bezpłatne, przesiewowe badanie logopedyczne oraz pisemną opinię neurologopedy z możliwością rozpoczęcia terapii na terenie Placówki.

Dodatkowo proponujemy:

 

  
1 godzina w godzinach 7.30 - 17.30 40 PLN
   
   
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna 30 min 70 PLN 

Nr konta: ING Bank Śląski nr 64 1050 1025 1000 0090 9035 6750