Zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona dla niemowląt i dzieci do lat 3

Prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki prof. Eliasa E. Gordona. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę - improwizować ją, - w pierwszej kolejności za pomocą swego najcenniejszego instrumentu, jakim jest głos. Ponadto nasze dziecko uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu.

Na zajęciach gordonowskich wzbogacany jest słownik słuchowy dziecka, rozwijana wrażliwość słuchowa, kształtowany głos, doskonalone umiejętności śpiewania, podejmowania różnych działań, współdziałania z innymi, naśladowania i wywoływania reakcji ruchowych. Faktem jest bowiem, że dziecko, które od pierwszych miesięcy swojego życia ma kontakt z muzyką, pełniej się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne i ma lepszy kontakt ze światem. Wczesne wychowanie muzyczne dla dziecka jest kapitałem, który będzie procentował przez całe życie, a moment od narodzin do 3 roku życia jest najbardziej znaczącym momentem w rozwoju muzycznym. Dziecko do 1 roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od nie muzycznych. Nigdy  później tak nie słucha! Do 18 miesiąca życia spontanicznie śpiewa, w tym czasie równolegle z rozwojem muzycznym rozwija mowę. Najwcześniejsze przejawy zbliżania się do muzycznych zachowań obserwujemy ok. 2 roku życia. Dlatego też należy jak najszerzej wykorzystać ten jakże chłonny okres życia naszego dziecka i wyposażyć je w bagaż umiejętności i zdolności, które w przyszłości na pewno przysłużą się do osiągania przez nasze dziecko wyższych stadiów rozwojowych.

Musical Babies

To zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim z opiekunem dla dzieci od szóstego miesiąca życia do trzech lat. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego: mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, z zabawą z rytmem, muzyką klasyczną i ruchem. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą i rodziców przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.

Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci:Inteligencja językowa - poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek. Poprzez osłuchanie się z naturalną ?melodią?, akcentem języka mówionego, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia skojarzeniowe oraz dużą dozę Total Phisical Response (ruchu całym ciałem).Inteligencja muzyczna - poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową i etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej oraz umiejętności słuchania.Inteligencja ruchowa -poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki Irlandzkiej i Szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach.Inteligencja interpersonalna - poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego, oraz ogłady.

Dwujęzyczne Dzieci - Baby Beetles

Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future to program wspomagany merytorycznie przez Yellow House English, promujący wprowadzanie dziecka w świat dwóch języków równolegle. Yellow House English odnosi sukcesy w ponad 40 krajach przede wszystkim dzięki autorce Claire Selby i jej nowoczesnym propozycjom programowym i metodycznym. Program Dwujęzyczne Dzieci zakłada oswajanie dziecka z drugim językiem od urodzenia, a następnie wspieranie przez rodziców dalszej edukacji. Aby pomóc dzieciom rodzice nie muszą znać angielskiego. Wystarczy, że odpowiednio je zachęcą i pozytywnie nastawią np. poprzez wspólną zabawę. Takie podejście zapewni nie tylko sukces w równoległym do ojczystego opanowaniu języka angielskiego, ale przyniesie - wynikające z dwujęzyczności - liczne korzyści dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. To z kolei w sposób oczywisty przełoży się w przyszłości na jego lepszą pozycję społeczną i ekonomiczną. Cenne rady i wskazówki dla rodziców Claire Selby zawarła w swoim przewodniku pt.: Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego (dostępny w bibliotecze LaliBam). Początkiem przygody z językiem angielskim jest serial Baby Beetles, przeznaczony dla dzieci do 4 roku życia. Każde dziecko z pewnością pokocha bohaterów - sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki. Dzięki nim pozna ponad 160 angielskich słów i zwrotów. Kurs otrzymał nominację do nagrody British Council ELTONS 2013.

Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

Metoda ta pozwala pokazać dzieciom  piękno muzyki pochodzącej z różnych zakątków świata, rozwija wyobraźnię dźwiękową, ale przede wszystkim dostarcza im wiele radości i zadowolenia. Umożliwia dzieciom uczestnictwo w utworze muzycznym nie tylko w charakterze słuchacza, ale również w roli twórców muzyki.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Zaspokaja naturalne potrzeby dziecka do aktywności i kontaktów z innymi osobami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń i zabaw ruchowych dziecko nabywa świadomość własnego ciała i przestrzeni, a także podnosi swoją sprawność fizyczną. Za pomocą gestu, dotyku i ruchu dziecko nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami. Ćwiczeniom i zabawom towarzyszy często dużo śmiechu i radości.

Edukacja Przez Ruch Doroty Dziamskiej

Ideą systemu "Edukacja Przez Ruch" Doroty Dziamskiej jest wykorzystanie zaplanowanego, rytmicznego ruchu przy wykonywaniu ćwiczeń graficznych, manipulacyjnych i prac plastycznych. Ruchowi bardzo często towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka lub ruch jest z niej wyprowadzony. Dzięki wykorzystaniu naturalnej umiejętności ruchu każde dziecko prawidłowo wykonuje ćwiczenia i nabywa umiejętności potrzebne w późniejszej edukacji szkolnej. ponadto każde działanie prowadzi do powstania zabawki dydaktycznej, pomocy dydaktycznej lub wspólnej pracy plastycznej. Zajęcia zaś dostarczają dzieciom dużo radości i przyjemności.