Zajecia umuzykalniajace metodą Colourstrings
- pierwsze kroki w muzyce

Podstawowym celem zajęć Pierwsze Kroki jest przygotowanie do nauki gry na instrumencie bądź lekcji śpiewu poprzez naukę rytmu i wykształcenie słuchu wewnętrznego. W czasie zajęć dzieci uczą się śpiewać piosenki z książeczek Colourstrings - proste utwory i proste teksty. Każda piosenka to nauka nowych interwałów muzycznych, z którymi oswajają się dzieci. Dzieci uczą się czytać zapis rytmiczny, który jest wprowadzeniem do zapisu nutowego. Dzieci grają na instrumentach perkusyjnych. Gościmy też muzyków, którzy opowiadają nam o swoich instrumentach. Na zajęciach dużo śpiewamy do dzieci a dzieci nam odśpiewują. Robimy też rytmiczne zabawy ruchowe oraz uczymy się słuchać muzyki. Wszystko to dzieje się w formie zabawy.

Szkoła Muzyczna Barwy Muzyki jest miejscem gdzie dzieci mogą uczyć się prawdziwej miłości do muzyki słuchanej, śpiewanej i granej. W trzech lokalizacjach w Warszawie szkoła prowadzi zajęcia umuzykalniające i naukę gry na instrumentach, a także zajęcia grupowe dla najmłodszych. Oferujemy naukę gry na fortepianie/pianinie, skrzypcach, gitarze, wiolonczeli i flecie poprzecznym oraz lekcje śpiewu. Nasi nauczyciele pracują znaną w Wielkiej Brytanii i Skandynawii metodą Colourstrings i wspierają się nowoczesnym podejściem do pracy z dzieckiem. Wypożyczamy instrumenty.

Naszym celem jest pomaganie dzieciom w cieszeniu się muzyką. Uczymy przez zabawę. Bawimy się muzyką, ale grać uczymy na serio. Pomagamy dzieciom osiągnąć sukces nie tylko muzyczny. Uczymy wrażliwości, systematyczności, solidności i skupienia. Nasze zajęcia umuzykalniające tworzą poczucie pracy w grupie i wspierają indywidualną pracę z dzieckiem. Nie nastawiamy się na kreowanie mistrzów. Nasze dzieci pozostają dziećmi, ale jako dorośli, będą sprawnymi muzykami i światłymi melomanami.

Zajęcia Bębniarskie

Jest to specjalny cykl zajęć edukacyjno-rozrywkowych. Podczas zajęcz dzieci uczą się grać na prawdziwych bębnach, a jednocześnie uczestniczą w niecodziennych animacjach realizowane w duchu przygody! Program: "Afrykańskie Przygody" to interaktywna zabawa, niecodzienny koncert muzyczny i radosny teatr pacynek w jednym.

Rytmika

Zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą Carla Orffa i J-Dalcrozea oraz własną metoda instruktora o wieloletnim doświadczeniu pedagogicznym. Program obejmuje: naukę piosenek, ćwiczenia ortofoniczne i dykcyjne, kształtowanie wrażliwości muzycznej dzieci.

Bon czy Ton - Savoir vivre

Zajęcia Taneczne

Zajęcia Taneczne, podczas których, dzieci poznają wybrany gatunek tańca, odkrywając nie tylko jego motorykę, układy i rytm, lecz także historię,  charakterystyczne stroje i elementy oraz terminologię. Lekcje skonstruowane są tematycznie. Podczas zajęć dzieci podróżują w różne zakątki świata lub też odwiedzają zaczarowane krainy, gdzie zamieniają się w tańczące postaci. W trakcie swoich podróży poznają charakterystyczne dla danych miejsc gatunki tańca, stają się bohaterami ruchowych opowieści.

Logorytmika

Logorytmika to połączenie zabaw muzyczno-ruchowych z nauką poprawnej wymowy. Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru (np. zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie).

W czasie zabaw muzyczno-ruchowych wykonują zadania służące rozwojowi mowy i usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

Grupowa forma zajęć jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą pracy, w której chętnie biorą udział. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnie pracy indywidualnej.

Korektywa - zajęcia ogólnorozwojowe

Dwujęzyczne Dzieci - Baby Beetles

Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future to program wspomagany merytorycznie przez Yellow House English, promujący wprowadzanie dziecka w świat dwóch języków równolegle. Yellow House English odnosi sukcesy w ponad 40 krajach przede wszystkim dzięki autorce Claire Selby i jej nowoczesnym propozycjom programowym i metodycznym. Program Dwujęzyczne Dzieci zakłada oswajanie dziecka z drugim językiem od urodzenia, a następnie wspieranie przez rodziców dalszej edukacji. Aby pomóc dzieciom rodzice nie muszą znać angielskiego. Wystarczy, że odpowiednio je zachęcą i pozytywnie nastawią np. poprzez wspólną zabawę. Takie podejście zapewni nie tylko sukces w równoległym do ojczystego opanowaniu języka angielskiego, ale przyniesie - wynikające z dwujęzyczności - liczne korzyści dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. To z kolei w sposób oczywisty przełoży się w przyszłości na jego lepszą pozycję społeczną i ekonomiczną. Cenne rady i wskazówki dla rodziców Claire Selby zawarła w swoim przewodniku pt.: Jak pomóc dziecku nauczyć się angielskiego (dostępny w bibliotecze LaliBam). Początkiem przygody z językiem angielskim jest serial Baby Beetles, przeznaczony dla dzieci do 4 roku życia. Każde dziecko z pewnością pokocha bohaterów - sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki. Dzięki nim pozna ponad 160 angielskich słów i zwrotów. Kurs otrzymał nominację do nagrody British Council ELTONS 2013.

Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

Metoda ta pozwala pokazać dzieciom  piękno muzyki pochodzącej z różnych zakątków świata, rozwija wyobraźnię dźwiękową, ale przede wszystkim dostarcza im wiele radości i zadowolenia. Umożliwia dzieciom uczestnictwo w utworze muzycznym nie tylko w charakterze słuchacza, ale również w roli twórców muzyki.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Zaspokaja naturalne potrzeby dziecka do aktywności i kontaktów z innymi osobami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń i zabaw ruchowych dziecko nabywa świadomość własnego ciała i przestrzeni, a także podnosi swoją sprawność fizyczną. Za pomocą gestu, dotyku i ruchu dziecko nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami. Ćwiczeniom i zabawom towarzyszy często dużo śmiechu i radości.

Edukacja Przez Ruch Doroty Dziamskiej

Ideą systemu "Edukacja Przez Ruch" Doroty Dziamskiej jest wykorzystanie zaplanowanego, rytmicznego ruchu przy wykonywaniu ćwiczeń graficznych, manipulacyjnych i prac plastycznych. Ruchowi bardzo często towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka lub ruch jest z niej wyprowadzony. Dzięki wykorzystaniu naturalnej umiejętności ruchu każde dziecko prawidłowo wykonuje ćwiczenia i nabywa umiejętności potrzebne w późniejszej edukacji szkolnej. ponadto każde działanie prowadzi do powstania zabawki dydaktycznej, pomocy dydaktycznej lub wspólnej pracy plastycznej. Zajęcia zaś dostarczają dzieciom dużo radości i przyjemności.