Zajecia umuzykalniajace _ MuzOle

MuzOle to wyjątkowe zajęcia muzyczne, których celem jest rozkochanie Twojego dziecka w muzyce, pobudzenie jego kreatywności i rozwinięcie jego talentów! Muzole tworzymy w oparciu o światowe metody kształcenia muzycznego dzieci takie jak Colourstrings czy metoda Gordona. Lekcje prowadzone są w sposób holistyczny – obejmują nie tylko zagadnienia muzyczne, lecz także rozwijają umiejętności społeczne, wpływają pozytywnie na rozwój mowy i usprawniają dzieci ruchowo.

Osią programu są autorskie piosenki skomponowane przez Olę Jas. Są one dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci i szybko wpadają w dziecięce ucho. Kompozycjom towarzyszą ilustracje stworzone przez graficzkę i ilustratorkę Jagodę Ratajczak. Zajęcia prowadzone są w formie wspólnego muzykowania i zabawy tak, aby dzieci mogły czerpać z nich jak najwięcej przyjemności.

Specjalnie przemyślana struktura lekcji sprawia, że nawet najmłodsi uczniowie pozostają aktywni i skupieni przez całe zajęcia.

Poprzez regularne uczestnictwo w MuzOlach dziecko nabywa swobodę w śpiewaniu, poznaje postawy notacji muzycznej- staje się małym muzykiem przygotowanym do podjęcia nauki gry na wybranym instrumencie.

MuzOle to zajęcia dla WSZYSTKICH dzieci, bo wierzymy, że KAŻDE dziecko ma predyspozycje do tego, by wyrażać się swobodnie poprzez muzykę i czerpać z niej radość.

 

Zajęcia Bębniarskie

Jest to specjalny cykl zajęć edukacyjno-rozrywkowych. Podczas zajęcz dzieci uczą się grać na prawdziwych bębnach, a jednocześnie uczestniczą w niecodziennych animacjach realizowane w duchu przygody! Program: "Afrykańskie Przygody" to interaktywna zabawa, niecodzienny koncert muzyczny i radosny teatr pacynek w jednym.

Rytmika

Zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą Carla Orffa i J-Dalcrozea oraz własną metoda instruktora o wieloletnim doświadczeniu pedagogicznym. Program obejmuje: naukę piosenek, ćwiczenia ortofoniczne i dykcyjne, kształtowanie wrażliwości muzycznej dzieci.

Zajęcia Taneczne

Zajęcia Taneczne, podczas których, dzieci poznają wybrany gatunek tańca, odkrywając nie tylko jego motorykę, układy i rytm, lecz także historię,  charakterystyczne stroje i elementy oraz terminologię. Lekcje skonstruowane są tematycznie. Podczas zajęć dzieci podróżują w różne zakątki świata lub też odwiedzają zaczarowane krainy, gdzie zamieniają się w tańczące postaci. W trakcie swoich podróży poznają charakterystyczne dla danych miejsc gatunki tańca, stają się bohaterami ruchowych opowieści.

Logorytmika

Logorytmika to połączenie zabaw muzyczno-ruchowych z nauką poprawnej wymowy. Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru (np. zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie).

W czasie zabaw muzyczno-ruchowych wykonują zadania służące rozwojowi mowy i usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

Grupowa forma zajęć jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą pracy, w której chętnie biorą udział. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnie pracy indywidualnej.

Korektywa - zajęcia ogólnorozwojowe

Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

Metoda ta pozwala pokazać dzieciom  piękno muzyki pochodzącej z różnych zakątków świata, rozwija wyobraźnię dźwiękową, ale przede wszystkim dostarcza im wiele radości i zadowolenia. Umożliwia dzieciom uczestnictwo w utworze muzycznym nie tylko w charakterze słuchacza, ale również w roli twórców muzyki.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Zaspokaja naturalne potrzeby dziecka do aktywności i kontaktów z innymi osobami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń i zabaw ruchowych dziecko nabywa świadomość własnego ciała i przestrzeni, a także podnosi swoją sprawność fizyczną. Za pomocą gestu, dotyku i ruchu dziecko nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami. Ćwiczeniom i zabawom towarzyszy często dużo śmiechu i radości.

Edukacja Przez Ruch Doroty Dziamskiej

Ideą systemu "Edukacja Przez Ruch" Doroty Dziamskiej jest wykorzystanie zaplanowanego, rytmicznego ruchu przy wykonywaniu ćwiczeń graficznych, manipulacyjnych i prac plastycznych. Ruchowi bardzo często towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka lub ruch jest z niej wyprowadzony. Dzięki wykorzystaniu naturalnej umiejętności ruchu każde dziecko prawidłowo wykonuje ćwiczenia i nabywa umiejętności potrzebne w późniejszej edukacji szkolnej. ponadto każde działanie prowadzi do powstania zabawki dydaktycznej, pomocy dydaktycznej lub wspólnej pracy plastycznej. Zajęcia zaś dostarczają dzieciom dużo radości i przyjemności.