Wpisowe 1300 PLN
Czesne/miesiąc (7.30 - 17.30) 1990 PLN (5 % zniżki na rodzeństwo)
Czesne/miesiąc (7.30 - 14.30) 1820 PLN (5 % zniżki na rodzeństwo)

Wyżywienia/dzień

Diety

w zależności od diety

 

  
1 godzina w godzinach 7.30 - 17.30 45 PLN
   
  1 dzień 7.30-17.30 160 PLN
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna 30 min 70 PLN 

Abonament obejmuje wszystkie zajęcia odbywające się w LaliBam min.:

* angielski - metodą imersji - 4 h/dzień - nauczyciel przypisany do grupy
* zajęcia umuzykalniające metodą Colourstrings -1 x w tygodniu
* logorytmikę - 1 x w tygodniu
* taniec - 1 x w tygodniu
* korektywe - 1 x w tygodniu
* zajęcia bębniarskie - 1 x w miesiącu
* aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss - 1 x w tygodniu
* rytmika 2 x w tygodniu
* ruch rozwijający Weroniki Sherborne
* bajkoterapia
* muzykoterapia
* zajęcia "ja i książka"
* zajęcia plastyczne
* zajęcia z elementami sensoryki
* teatrzyki, koncerty - 1 x w miesiącu
* obserwację i pomoc psychologiczną.

W ramach opieki w naszym przedszkolu, zapewniamy również każdemu dziecku bezpłatne, przesiewowe badanie logopedyczne oraz pisemną opinię neurologopedy z możliwością rozpoczęcia terapii na terenie Placówki.

Cena nie obejmuje:
1. Książki i ćwiczenia wymagane dla każdej grupy wiekowej (program polski i angielski)
2. Opieki po godzinie 17.30
3. Opłaty dodatkowe (bilety do teatru, kina itp)

Dodatkowo proponujemy:

Nr konta: ING Bank Śląski nr 64 1050 1025 1000 0090 9035 6750